Sự kiện nổi bật

Hiến máu nhân đạo lần 1 năm tài chính 2018

Dịp hè và tết nguyên đán là hai thời điểm thiếu máu trầm trọng nhất trong năm. Vì vậy từ năm tài chính 2014, công ty TNHH Nissan Technology Việt Nam (NATV) đã chuyển sang tổ chức hiến máu 2 lần 1 năm vào các thời điểm này ...

Lễ đón nhân viên mới tháng 7 năm 2018

Lễ đón nhân viên mới tháng 7 năm 2018 của công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam đã được tổ chức ngày 6 tháng 7 vừa qua tại trụ sở chính ...

Lễ khởi công trường mầm non FY17

Trong năm tài chính 2017, công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã tài trợ xây mới 2 trường mầm non tại tỉnh Hà Giang ...

Lễ đón nhân viên mới tháng 4 năm 2018

Lễ đón nhân viên mới tháng 4 năm 2018 của công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam đã được tổ chức ngày 9 tháng 4 vừa qua tại trụ sở chính ...

Hiến máu nhân đạo lần 2 năm tài chính 2017

Ngày 30 tháng 1, Nissan Automotive Technology Việt Nam đã liên kết với Viện Huyết học và Truyền máu TW tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo lần 2 của năm tài chính 2017 ...