Nguyễn Quốc Anh & Đặng Tuấn Diệp – Chúng tôi luôn ý thức thực hiện 5S để xây dựng môi trường làm việc tốt hơn!