Vũ Mạnh Tuấn – “Tôi sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của riêng mình”