Đầu tư đào tạo trong công ty

Công ty tổ chức nhiều khóa đào tạo để giúp các nhân viên nâng cao năng lực kĩ thuật và khả năng nắm bắt. Chúng tôi xin phép giới thiệu về khóa đào tạo cơ bản.

Công ty tổ chức nhiều khóa đào tạo để giúp các nhân viên nâng cao năng lực kĩ thuật và khả năng nắm bắt.
Chúng tôi xin phép giới thiệu về khóa đào tạo cơ bản.

Đào tạo kiến thức cơ bản về ô tô

Học lý thuyết

Nhân viên công ty làm việc chủ yếu trên máy tính, thêm vào đó phương tiện giao thông phổ biến ở Việt Nam là xe máy, nên có nhiều nhân viên không hiểu rõ về ô tô. Chính vì vậy, công ty tổ chức các khóa học “Tìm hiểu về ô tô” với phần tìm hiểu thực tế để trang bị cho nhân viên kiến thức về cấu tạo và tính năng cơ bản của ô tô.

Tìm hiểu thực tế

Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh

Đặc trưng của công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam là hoàn toàn sử dụng tiếng Nhật trong công việc, do đó nhân viên sẽ được đào tạo tiếng Nhật từ trước khi vào công ty. Sau khi vào công ty, để nâng cao trình độ tiếng Nhật của nhân viên, công ty tổ chức các buổi luyện hội thoại tiếng Nhật với người Nhật Bản, tổ chức các lớp học tiếng Nhật trước và sau giờ làm việc, thi hùng biện tiếng Nhật, thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật. Ngoài ra, để có thể mở rộng công việc với các chi nhánh nuớc ngoài, công ty cũng tổ chức các lớp dạy tiếng Anh và thực hiện kiểm tra định kỳ trình độ tiếng Anh.

Luyện hội thoại tiếng Nhật với người Nhật

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật trong công ty

Học tiếng Anh

Đào tạo kỹ thuật

Lớp học CAD

Do đặc thù công việc là phải sử dụng phần mềm CAD, nên trước khi vào công ty, nhân viên sẽ được học về phần mềm CAD như NX… . Sau khi vào công ty, nhân viên sẽ được tham gia các khóa đào tạo của Nissan Automotive Technology Việt Nam. Đầu tiên là khóa học “Tìm hiểu về ô tô”, tiếp đó là khóa học nâng cao kiến thức Global Training Program (GTP). Tùy theo yêu cầu của công việc, nhân viên sẽ được cử sang Nhật để vừa làm vừa học kỹ thuật.

Lớp học Monozukuri