Liên lạc liên quan đến tuyển dụng

Phòng ban Phòng Nhân sự
Điện thoại 024-3755-6050 (số nội bộ: 2053)
E-mail tha-tran@mail.nissan.co.jp (Ms. Tran Thanh Huyen)