Lời chào từ Tổng giám đốc

NHỮNG CHIẾC Ô TÔ MANG THEO GIẤC MƠ

Nissan Automotive Technology Việt Nam là công ty trực thuộc tập đoàn Nissan Automotive Technology có sứ mệnh thiết kế và nghiên cứu ô tô của tập đoàn Nissan.

“Giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn” và “Xây dựng một tương lai tươi sáng mà ở đó ô tô trở thành một phần tất yếu” chính là Tầm nhìn chung của tập đoàn Nissan Automotive Technology.

Những chiếc ô tô mang thương hiệu Nissan đang chạy trên toàn thế giới được cấu thành bởi rất nhiều linh kiện đã được thiết kế dựa trên kết quả của công tác kiểm tra, nghiên cứu, tạo dữ liệu, phân tích… do tập thể kỹ sư trẻ của Nissan Automotive Technology Việt Nam thực hiện.

Chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi việc hiện thực hóa Tầm nhìn của mình thông qua việc ngày càng làm tốt hơn nữa công việc thiết kế nên những chiếc ô tô.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam

Hirohisa Kabuto