Sứ mệnh

Với một tập thể kỹ sư trách nhiệm, uy tín, và chuyên nghiệp, chúng tôi luôn kiên trì theo đuổi những sản phẩm có chất lượng và hiệu quả cao, đảm đương một phần lớn công việc thiết kế ô tô của tập đoàn Nissan. Mỗi nhân viên chúng tôi sẽ phát huy năng lực tích lũy của bản thân nhằm cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam cũng như đóng góp vào sự phồn vinh của thế giới thông qua những tiện ích mà ô tô mang lại.