HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 NĂM TÀI CHÍNH 2019

Ngày 28/2/2020 vừa qua, công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo lần 2 năm tài chính 2019.

Dù diễn ra trong hoàn cảnh dịch COVID-19 lây lan khiến lượng người hiến máu các nơi suy giảm nhưng lần hiến máu này của NATV vẫn có tới 349 nhân viên tham gia. Khi tham gia hiến máu, nhân viên được áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và trang bị khẩu trang đầy đủ.