Gương mặt NATV

Anh Hưng – Có sức khỏe là có tất cả

Sức khỏe là tài sản vô giá của con người. Nhận thức rõ điều đó, sau những giờ phút bận rộn ở công ty, tôi và các đồng nghiệp thường xuyên rèn luyện sức khỏe thông qua tình yêu với trái bóng tròn trên sân cỏ. ...