Hoạt động Hướng nghiệp cho học sinh THPT năm 2016


Công ty Nissan Techno Vietnam vừa tổ chức thành công hoạt động hướng nghiệp với đối tượng là các em học sinh cấp 3. Qua 2 ngày 10 và 11/1/2017, bằng các nội dung sinh động như tham quan bên trong trung tâm nghiên cứu công ty Nissan Techno Việt Nam, thực hành một số thao tác kiểm tra an toàn khi lái xe… khoảng 150 em học sinh trường THPT Nguyễn Siêu đã hiểu thêm được phần nào về xã hội cũng như môi trường làm việc, có thêm mục đích và ý thức phấn đấu cho công việc trong tương lai.