Khen thưởng nhân viên có thâm niên làm việc lâu năm FY23

KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN

CÓ THÂM NIÊN LÀM VIỆC LÂU NĂM FY23

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, NATV đã tổ chức Lễ khen thưởng dành cho các nhân viên có thâm niên làm việc lâu năm.

Trong lần này có 2 nhân viên với tròn 20 năm thâm niên làm việc được khen thưởng.

Trong buổi lễ, Tổng giám đốc đã gửi lời tri ân cùng bằng khen và tiền thưởng tới 2 nhân viên.

Tính cả 2 nhân viên trên, tại NATV đang có tổng cộng 12 nhân viên gắn bó với công ty từ 20 năm trở lên.

2 nhân viên được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng giám đốc