Lễ đón nhân viên mới tháng 10 năm tài chính 2020

LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 10 NĂM TÀI CHÍNH 2020

 

Ngày 12/10/2020 vừa qua, 49 bạn nhân viên mới đã gia nhập công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV)

 

Ban lãnh đạo công ty đã tham dự và gửi lời chào mừng, động viên đến các bạn nhân viên mới