Lễ đón nhân viên mới tháng 2 năm tài chính 2021

LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 2 NĂM TÀI CHÍNH 2021

Ngày 14/2/2022 vừa qua công ty TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM đã chào đón 107 thành viên mới.
Buổi lễ lần này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống lây nhiễm
COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo công ty đã gửi những lời chào mừng cũng như lời chúc thành công đến các nhân viên mới.