Lễ đón nhân viên mới tháng 4 năm tài chính 2023

LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 4 NĂM TÀI CHÍNH 2023

Ngày 24/4/2023 vừa qua công ty TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM đã chào đón 73 thành viên mới.

※Các thành viên tạm thời tháo khẩu trang để chụp ảnh

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo công ty đã gửi những lời chào mừng cũng như lời chúc thành công đến các nhân viên mới.