Lễ khởi động năm tài chính 2016 của công ty Nissan Techno Việt Nam đã diễn ra vào ngày 9 tháng 5 vừa qua. Trong buổi lễ, công ty đã tiến hành triển khai kế hoạch kinh doanh mới trong 3 năm từ 2016 đến 2018.