NGÀY HỘI TRỒNG CÂY NĂM TÀI CHÍNH 2018

Ngày 9 tháng 3 năm 2019 vừa qua, Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã liên kết với Vườn Quốc Gia Ba Vì tổ chức Ngày hội trồng cây của năm tài chính 2018 với tên gọi “Thứ 7 xanh”.

160 nhân viên NATV đã tham gia sôi nổi vào Ngày hội, trồng được hơn 800 cây con các loại như bách, re, lát…Ngoài ra, công ty cũng trao tặng Vườn Quốc Gia các thùng rác nhằm góp phần giữ gìn môi trường vệ sinh của Vườn.

Thông qua Ngày hội trồng cây này, các bạn nhân viên đã nhận thức được sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Công ty mong muốn trong tương lai cũng sẽ tổ chức được thêm nhiều hoạt động liên quan đến môi trường để chung tay lưu giữ hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.