Nissan Techno Việt Nam được vinh danh trong lễ khai giảng của Đại học Công nghiệp Hà Nội