Ngày 19 tháng 8 vừa qua, công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (NTV) đã liên kết với Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo.

Dịp hè và tết nguyên đán là hai thời điểm thiếu máu trầm trọng nhất trong năm. Vì vậy từ năm tài chính 2014, NTV đã chuyển sang tổ chức hiến máu 2 lần một năm và đây là lần thứ nhất của năm tài chính 2015. Như thường lệ, nhân viên công ty đã tham gia hoạt động rất sôi nổi, với số lượng lên tới 219 người, lớn nhất trong các lần tổ chức, tỷ lệ trên toàn thể nhân viên đạt 13,8%