Lễ đón nhân viên mới tháng 10-2015 của công ty Nissan Techno Việt Nam đã được tổ chức ngày 5 tháng 10 vừa qua. Trong lần này công ty tiếp nhận 60 nhân viên mới. Xin chúc mừng các bạn nhân viên mới!

Tại buổi lễ các bạn nhân viên mới đã nhận được lời chào mừng từ ban lãnh đạo công ty.