HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 NĂM TÀI CHÍNH 2018

Dịp hè và tết nguyên đán là hai thời điểm thiếu máu trầm trọng nhất trong năm. Vì vậy công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) luôn tổ chức hiến máu 2 lần một năm vào các thời điểm này.

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, NATV đã liên kết với Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo để tổ chức ngày Hiến máu nhân đạo lần 2 năm tài chính 2018.

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn nhân viên công ty, số lượng người tham gia hiến máu lần này đã lên đến 301 người.

Các bạn nhân viên công ty tham gia hiến máu đều cảm thấy rất tự hào vì thành quả này của mình.

                                                                   Các bạn nhân viên tham gia rất nhiệt tình

 

                                                                Nghỉ ngơi sau khi hiến máu