Khen thưởng nhân viên có thâm niên làm việc lâu năm FY24

KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN
CÓ THÂM NIÊN LÀM VIỆC LÂU NĂM FY24

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, NATV đã tổ chức Lễ khen thưởng dành cho các nhân viên có thâm niên làm việc lâu năm.

Trong lần này có 24 nhân viên với tròn 20 năm thâm niên làm việc được khen thưởng.

Trong buổi lễ, Tổng giám đốc đã gửi lời tri ân cùng bằng khen và tiền thưởng tới 24 nhân viên.

Tính cả 24 nhân viên trên, tại NATV đang có tổng cộng 37 nhân viên gắn bó với công ty từ 20 năm trở lên.

Các nhân viên được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng giám đốc