Hoạt động Hiến máu nhân đạo lần thứ hai

Từ năm 2014 công ty Nissan Techno Việt Nam tổ chức Hiến máu nhân đạo hai lần một năm (thay vì một lần một năm như những năm trước). Xác định Tết sẽ là thời điểm cần một lượng máu lớn, rất dễ xảy ra tình trạng thiếu máu, công ty đã chủ động liên kết với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo lần hai vào ngày 30 tháng 1 năm 2015. Với mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, 141 nhân viên công ty Nissan Techno Việt Nam đã nhiệt tình tham gia Ngày hội Hiến máu này. Tổng lượng máu thu được là 43,050ml.