Hoạt động Hiến máu nhân đạo lần thứ nhất

Trong vài năm gần đây, ngày hội Hiến máu đã trở thành một hoạt động thường niên ở công ty Nissan Techno Việt Nam. Từ năm 2014 công ty sẽ tổ chức Ngày hội Hiến máu hai lần một năm, lần thứ nhất đã được công ty phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức vào ngày 2 tháng 8 năm 2014 vừa qua. Xuất phát từ mong muốn trợ giúp cho những người gặp nạn, 169 nhân viên đã tình nguyện tham gia hiến máu – đây là số lượng lớn nhất từ khi công ty bắt đầu tổ chức hoạt động tới nay.

“Nhân viên công ty Nissan Techno Việt Nam (NTV) đã nhiệt tình tham gia với ý thức rất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân đối với xã hội. Nếu mọi người đều có thể đóng góp được cho hoạt động như nhân viên NTV thì chắc chắn vấn đề thiếu máu sẽ được giải quyết. Thay mặt các bệnh nhân, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên NTV” – Người phụ trách của Viện huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.