HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP NĂM TÀI CHÍNH 2023

Từ năm 2014, Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã tạo cơ hội cho các em học sinh cấp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội có dịp tìm hiểu về ô tô cũng như công việc thiết kế ô tô bằng cách kết hợp với nhà trường tổ chức tham quan tại Trung tâm Kỹ thuật ô tô Hòa Lạc (HTC). Năm nay hoạt động đã được tổ chức trở lại sau 4 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.

Ngày 7 tháng 3, công ty đã đón 65 em học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng đến tham dự hoạt động với các nội dung như: Tham quan bên trong trung tâm, giới thiệu về cấu tạo ô tô, giới thiệu kiến thức sử dụng xe an toàn…