Lễ đón nhân viên mới tháng 1 năm tài chính 2020

LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 1 NĂM TÀI CHÍNH 2020

Ngày 11/1/2021 vừa qua, công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã tổ chức lễ đón 45 bạn nhân viên mới.