Lễ đón nhân viên mới tháng 1/2016 của công ty Nissan Techno Việt Nam đã được tổ chức ngày 11 tháng 1 vừa qua. Trong lần này công ty tiếp nhận 60 nhân viên mới. Sau đây các bạn sẽ tham gia khóa học tập về nội quy, chế độ, tác phong làm việc… của công ty từ ngày 11 đến 14 tháng 1.

Xin chúc mừng các bạn nhân viên mới!