Ngày 3 tháng 2 vừa qua, công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (NTV) đã liên kết với Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo lần 2 năm tài chính 2015.

Nhận thức Tết nguyên đán là thời điểm thiếu máu trầm trọng trong năm, nhân viên công ty đã tham gia hoạt động rất sôi nổi, với số lượng lên tới 210 người, tỷ lệ trên toàn thể nhân viên đạt 14%.

(NTC: Năm tài chính)