Lễ đón nhân viên mới tháng 10 năm tài chính 2023

LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 10 NĂM TÀI CHÍNH 2023

Ngày 23/10/2023 vừa qua công ty TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM đã chào đón 57 thành viên mới.

 

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo công ty đã gửi những lời chào mừng cũng như lời chúc thành công đến các nhân viên mới.