LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG

NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIETNAM 2018

Lễ trao giải thưởng Nissan Automotive Technology Vietnam (giải thưởng NATV) cho năm tài chính 2018 của công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã diễn ra ngày 22 tháng 4 vừa qua với tổng cộng 943 lượt trao thưởng cho nhân viên nhận giải.

Hàng năm, công ty đều tiến hành trao giải thưởng NATV cho những cá nhân, tập thể đóng góp thành tích nổi bật cho công ty.

Trong lễ trao giải lần này, các nhân viên nhận giải đã được Tổng giám đốc Kabuto trao tặng giấy khen và phần thưởng. Xin chúc mừng các bạn!

Thông tin chi tiết về giải thưởng năm nay:

1 giải nhất, 18 người nhận giải

9 giải nhỉ, 113 người nhận giải

4 giải ba, 56 người nhận giải

160 giải tư, 756 người nhận giải

                                                                        Giải Nhất (1 giải)

 

                                                                  Giải Nhì (9 giải)

 

                                                             Giải Ba (4 giải)