Nissan Automotive Technology Việt Nam vinh dự được giới thiệu tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế kỹ thuật số và thương mại G20

NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM

VINH DỰ ĐƯỢC GIỚI THIỆU TẠI HỘI NGHỊ

BỘ TRƯỞNG KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ VÀ THƯƠNG MẠI G20

Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế kĩ thuật số và thương mại G20 tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 8 và 9 tháng 6, trong chủ đề thảo luận “Thúc đẩy thương mại – đầu tư đóng góp vào sự duy trì năng lực và sự trưởng thành lớn mạnh”, Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) là công ty duy nhất của Việt Nam được giới thiệu như một ví dụ về Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các nước đang phát triển của các nước G20, cụ thể là trong phần phát biểu của chủ nhà Nhật Bản.

Nội dung này đã được đăng lên trang web của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản:

LINK: https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190619005/20190619005.html

⇒ Tài liệu: Business and Policy Examples for Sustainable and Inclusive Growth through Trade and Investment

(File PDF:6,331KB)(Ví dụ về NATV ở trang 58)

Được giới thiệu tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế kĩ thuật số và thương mại G20 là một vinh dự hết sức to lớn đối với NATV.

(Trích lược phần liên quan đến NATV ở trang 58)