Từ ngày 23/9 đến 15/10/2015, Nhóm Hoạt động Cống hiến xã hội NTV đã tổ chức Tuyên truyền An toàn giao thông tại 4 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  • Ngày 23 tháng 9 … Trung học cơ sở Nguyễn Siêu
  • Ngày 9 tháng 10 … Tiểu học Hoàng Hoa Thám
  • Ngày 14 tháng 10 … Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương
  • Ngày 15 tháng 10 … Trung học cơ sở Phan Chu Trinh

Qua 4 buổi tuyên truyền, công ty đã thực hiện dạy lý thuyết cũng như tổ chức các trò chơi, các bài thực hành bằng mô hình để giúp hơn 1080 học sinh của 4 trường hiểu rõ vai trò của việc tuân thủ an toàn giao thông và biết thêm nhiều luật giao thông cơ bản. Các em học sinh cũng đã tham gia các lớp học, trò chơi rất hăng hái, sôi nổi.