Hoạt động cống hiến xã hội nửa đầu năm tài chính 2019

HOẠT ĐỘNG CỐNG HIẾN XÃ HỘI 

NỬA ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2019

♦309 nhân viên đã tham gia hiến máu

Hàng năm, công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đều tổ chức hoạt động Hiến máu nhân đạo 2 lần vào thời điểm hè và gần Tết.

Ngày 20 tháng 9 vừa qua Ngày Hiến máu nhân đạo lần thứ nhất của năm tài chính 2019 đã diễn ra với 309 nhân viên tham gia hiến máu.

 

♦Thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Để khởi động cho Ngày Hiến máu nhân đạo lần thứ nhất của năm tài chính 2019, vào ngày 7 tháng 9, nhân viên NATV đã tổ chức thăm hỏi, phát cháo và cơm đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.