LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 10 NĂM 2019

Lễ đón nhân viên mới tháng 10 năm 2019 của công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam đã được tổ chức ngày 7 tháng 10 vừa qua.

Trong đợt này, công ty tiếp nhận 114 bạn nhân viên mới.

Ban lãnh đạo công ty đã tham dự và gửi lời chào mừng, động viên đến các bạn nhân viên mới.