LỄ ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI THÁNG 7 NĂM 2019

Lễ đón nhân viên mới tháng 7 năm 2019 đã được tổ chức ngày 8 tháng 7 vừa qua tại trụ sở chính của công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam.

Tại buổi lễ ban lãnh đạo công ty đã gửi lời chào mừng nhiệt thành đến 165 bạn nhân viên mới.