Ngày 7 tháng 11 năm 2015, công ty Nissan Techno Việt Nam (NTV) đã tổ chức Ngày hội Môi trường lần thứ nhất tại công viên Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện vấn đề môi trường đang được nhắc tới trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Là một công ty thiết kế ô tô, NTV luôn mong muốn tổ chức những hoạt động liên quan đến bảo vệ và duy trì môi trường bền vững.

Thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong ngày hội lần này, đông đảo nhân viên NTV đã vừa tham gia các trò chơi vui vẻ, vừa tự nâng cao được nhận thức về tầm quan trọng của môi trường cũng như việc bảo vệ môi trường xung quanh mình.