Anh Chín – ”Bản thân tôi cũng thu nhận được thêm nhiều kiến thức bổ ích trong khi hướng dẫn các học viên”