Chị Hương – “2 tháng công tác tại Anh Quốc thật sự là quãng thời gian tuyệt vời với tôi!”