Anh Dương – “Kỳ nghỉ hè của công ty luôn là khoảng thời gian tuyệt vời đối với gia đình tôi”