Tin tức

Du lịch hè NATV 2019

DU LỊCH HÈ CÔNG TY NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM 2019 Các chuyến du lịch hè thường được Công đoàn Công ty Nissan Automotive Technology Việt ...

Lễ trao giải thưởng
NATV 2018

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIETNAM 2018 Lễ trao giải thưởng Nissan Automotive Technology Vietnam (giải thưởng NATV) cho năm tài chính 2018 của ...

Tiệc cuối năm
2018 NATV

TIỆC CUỐI NĂM 2018 NATV Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Tiệc cuối năm 2018 của công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã ...