Sự kiện nổi bật

Lễ đón nhân viên mới tháng 1

Lễ đón nhân viên mới tháng 1/2016 của công ty Nissan Techno Việt Nam đã được tổ chức ngày 11 tháng 1 vừa qua. ...